IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Om IPR

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter.

Det refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

Her finner du ut hvor mye det koster med registrering av patent, varemerke og design

Her er en forklaring på hva de vanligste formene for IPR inneholder: