IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Robotic Drilling Systems

Robotic Drilling Systems har kontor i Sandnes og produserer boresystemer.

Boresystemselskapet ble etablert i 2005 som Seabed Rig. Målet var å lage et fullautomatisert boresystem som kan stå på sjøbunnen. På veien så de at det var mulig å kommersialisere deler av det automatiserte boresystemet, og løfte det opp av sjøen og inn på rigger og plattformer.

Patentering avgjørende

Robotic Drilling Systems AS begynte som et lite selskap, og ser nå at omfattende patentering var avgjørende for å finansiere selskapet videre. Store internasjonale selskaper har nå tatt i bruk tilsvarende teknologi. Uten patenter hadde de ikke kunnet konkurrere eller skaffe seg samarbeidspartnere og finansiering.

For enkeltpersoner og små selskaper i etableringsfasen er det viktig, og ofte helt avgjørende, å kunne vise til en patentsøknad når en skal innlede samtaler med samarbeidspartnere som industribedrifter eller finansieringsselskaper. Offentlige støtteordninger etterspør også patenter. Uten noen form for juridisk beskyttelse stiller en opphavsmann eller oppfinner svakt når det gjelder verdien på oppfinnelsen. De har registrert ni patenter i Norge.

Lederposisjon innen boring

Odfjell Drilling skriver i en pressemelding at investeringen i Robotic Drilling Systems skal sikre at selskapet beholder lederposisjonen innen boring og fortsatt være en pioner ved å ta i bruk ny teknologi.

Amerikansk romfartsindustri har fattet interesse for RDS med tanke på boring på Mars. En avtale med Nasas Jet Propulsion Laboratoriy (JPL) ble inngått i 2012.

Kilde: Patentstyret; praktisk guide til patentering 2014
Internett: http://www.rds.no/home