IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Lærdal Medical

Lærdal Medical AS holder til i Stavanger, og har patentert blant annet en oppblåsbar treningsdukke.

 

Helt siden slutten av 1950-tallet har Laerdal Medical AS utviklet og produsert opplærings og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Siden 2004 har de produsert over tre millioner eksemplarer av MINI ANNE®, en oppblåsbar treningsdukke for hjerte- og lungeredning.

Dukken er rimelig og enkel i bruk samtidig som den er et strategisk viktig produkt. Det ble tidlig besluttet å patentbeskytte MINI ANNE® i flere land enn vi vanligvis gjør, ettersom dette var et banebrytende produkt med begrenset kjent teknikk tilgjengelig.

Sterkt patent

Det sterke patentet beskytter store deler av produktets funksjonalitet. Patentet har blitt utfordret av andre, men har så langt kommet styrket ut av ethvert forsøk på å bli gjort ugyldig. Flere produsenter av medisinsk treningsutstyr i Kina har falt for fristelsen til å kopiere MINI ANNE®, og Laerdal Medical har to ganger tatt ut søksmål for å få stanset kopieringen. Selv om dette er både tid- og kostnadskrevende, har vi så langt vunnet fram med strategien vår. Uten et gyldig patent hadde det vært svært vanskelig å opprettholde det unike konkurransefortrinnet MINI ANNE® gir oss.

Kilde: Patentstyret; praktisk guide til patentering 2014
Internett: http://www.laerdal.com/no/