IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Dynatec lager produksjonsløsninger for næringsmiddelindustrien i Norden

DYNATEC AS produserer alt fra enkeltmaskiner til komplette linjer for blant annet matproduksjon, produktkontroll og pakking.

/link/4d8ae4846e9f4662b0a53f467f11886a.jpg

Siden starten har det vært en viktig strategi for Dynatec å patentere både nasjonalt og internasjonalt. Patenteringen har spent fra industrielle pakkeløsninger og robotverktøy til kjemiske reaktorer og prosesser.

Grundig innledende gransking av en norsk patentsøknad har gitt en god sikring av patenterbarheten i utlandet.

Å søke patent på norsk har gjort Dynatec mindre tilgjengelige for internasjonale konkurrenter i en tidlig fase.

IPR-strategi

Patentering er tosidig: du får beskyttelse i det landet du patenterer i, men ulempen er at du må detaljert offentliggjøre løsningen.

Dynatec satser på en helhetlig IPR-strategi. Elementer som bedriften ikke kan få god nok dekning for ved patentering beholdes som bedriftshemmeligheter, mens fundamentale løsninger de vurderer til å ha lang levetid blir patentert.

I enkelte markeder går utviklingen fort med mange parallelle utviklingsløp hos konkurrenter og med kortlivede produkter. I slike situasjoner kan det være bedre å unngå å dele kompetanse gjennom offentliggjøring i patentsøknader og patenter. I konservative markeder kan imidlertid patentering være en god strategi dersom virksomheten finner fundamentalt nye metoder og det er mulig å oppnå sterke patenter.

Å sikre patentrettigheter i flere land kan fort koste flere hundre tusen kroner. Den totale prisen avhenger av antall og hvilke land du søker patent i. Hvis et patenteringsløp settes igang er det viktig å huske på at søknaden skal offentliggjøres etter 18 måneder og krever vilje til å bruke ressurser på å sikre rettigheter i de markedene som vil være viktige for løsningen.