IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Om avtaler

Avtaler er viktige for å regulere samarbeid og forhold knyttet til innovasjon og utvikling. Her finner du et utvalg av ulike avtaletyper vi mener er relevante for innovasjonsprosjekter. 

Avtaleeksemplene er ment som inspirasjon og for å gi dere tips til hva dere bør forhandle om og regulere i ulike situasjoner. Ved å bruke disse eksemplene vil dere kunne identifisere viktige områder som må løses gjennom forhandlinger og reguleres i den endelige avtalen.

Husk at avtaleeksemplene ikke erstatter faglig juridisk rådgivning og bistand til å fremforhandle og utforme avtaler som passer den aktuelle situasjonen, og behov.

Fortrolighetsavtale: slik kan du dele konfidensiell informasjon

Når du har en idé som du vil kommersialisere, trenger du å presentere den for andre for å komme videre. Er du redd for at noen skal stjele ideen, kan en fortrolighetsavtale/taushetserklæring være et nyttig verktøy.
Les mer om fortrolighetsavtaler på nettsiden til Innovasjon Norge.

Lisensiering: få raskere vekst i nye markeder

Lisensiering går ut på at en eller flere lisenstakere leier en rettighet fra en lisensgiver, for å utnytte rettigheten kommersielt. Lisensavtalen kan gjelde teknologi, produkt, varemerke, design, patent og kunnskap med mer. Retten gis vanligvis for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse.

Les mer om, og se eksempler på lisensavtaler på nettsiden til Innovasjon Norge
Les også om lisensiering av patenter på nettsiden til Patentstyret.

Eksempler på kontrakter som regulerer FoU-prosjekt

Skal du søke støtte fra Norges Forskningsråd til et FoU-prosjekt skal du benytte deres standardkontrakt mellom Forskningsrådet og din bedrift/virksomheten som er ansvarlig for FoU-prosjektet dersom det er et konsortsium.
Se Forskningsrådets standardkontrakt.

HORIZON 2020

Skal dere søke støtte fra EU-programmet HORIZON 2020, som er verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon, er det utviklet egne konsortsiumsavtaler til dette formålet.

Se Horisont 2020 sine avtaler

Oppfinner på jobben? Dette bør du vite

Har du som arbeidstaker gjort en oppfinnelse som kanskje kan patenteres?  Da finnes det viktige kjøreregler både for bedriften og deg som er ansatt. 

Les mer om arbeidstakeroppfinnelser på Innovasjon Norges nettside.
Les også på nettsiden til Patentstyret