IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Eksempler på avtaler

For deg som jobber med å utvikle, beskytte eller utnytte en innovasjon kommersielt.

Avtaleeksemplene er ment som inspirasjon og for å gi dere tips til hva dere bør forhandle om og regulere i ulike situasjoner. Ved å bruke disse eksemplene vil dere kunne identifisere viktige områder som må løses gjennom forhandlinger og reguleres i den endelige avtalen.

Husk at avtaleeksemplene ikke erstatter faglig juridisk rådgivning og bistand til å fremforhandle og utforme avtaler som passer den aktuelle situasjonen, og behov.

Fortrolighetsavtale: Slik kan du dele konfidensiell informasjon

Når du har en idé som du vil kommersialisere, trenger du å presentere den for andre for å komme videre. Er du redd for at noen skal stjele ideen, kan en fortrolighetsavtale være et nyttig verktøy. Guiden er utviklet av Innovasjon Norge.
Se vår fortrolighetsavtale-guide

Oppfinner på jobben? Dette bør du vite

Har du som arbeidstaker gjort en oppfinnelse som kanskje kan patenteres? Da finnes det viktige kjøreregler både for bedriften og deg som er ansatt. Guiden er utviklet av Innovasjon Norge. 
Se vår guide for oppfinnere

Lisensiering – få raskere vekst i nye markeder

Lisensiering går ut på at en eller flere lisenstakere leier en rettighet fra en lisensgiver, for å utnytte rettigheten kommersielt. Lisensavtalen kan gjelde teknologi, produkt, varemerke, design, patent og kunnskap med mer. Retten gis vanligvis for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse. Guiden er utviklet av Innovasjon Norge.
Se vår guide for lisensiering

Her finner du eksempler på kontrakter som regulerer FOU-prosjekt

Skal du søke støtte fra Norges Forskningsråd til et FoU prosjekt skal du benytte deres standardkontrakt mellom Forskningsrådet og din bedrift/virksomheten som er ansvarlig for FoU-prosjektet dersom det er et konsortsium.
Se Forskningsrådets standardkontrakt

Ønsker dere å gjennomføre et samarbeidsprosjekt med andre bedrifter, et universitet eller forskningsmiljø finner dere forslag til hvordan slike samarbeide kan reguleres her. Guiden er utviklet av en arbeidsgruppe med Intellectual Property Office (Patentmyndighet) i Storbritannia som sekretariat. Verktøysettet består av fem modeller for forskningssamarbeid og fire konsortium avtaler.
Se den britiske patentmyndigheten sin guide

Skal dere søke støtte fra EU programmet HORIZON 2020, som er verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon, er det utviklet egne konsortsiumsavtaler til dette formålet.
Se Horisont 2020 sine avtaler