IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Wiersholm AS


/link/3bd35bd63b254f3bbc0f62ad332713ad.aspx
Navn på bedrift

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter
Forsikring

Fylke

Oslo

Adresse

Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo

Telefon

21 02 10 00

Epost

firma@wiersholm.no

Webadresse

www.wiersholm.no


Wiersholm er et av Norges største advokatfirma. Vi er din samtalepartner og juridiske rådgiver i strategiske prosesser. Hos oss får du en samarbeidspartner med et kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling og et utrettelig øye på verdiskapning.

Høy juridisk kompetanse kombinert med forretningsforståelse, bransjekunnskap og handlekraft har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner i viktige og krevende saker.

Våre 160 advokater og 80 andre ansatte arbeider teambasert og løsningsorientert. Med vilje til å yte mer enn forventet for at du skal oppnå de resultatene du ønsker deg.