IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

OSLO PATENTKONTOR AS


/link/a3d24309128244be8c0c7210298a6a3a.gif
Navn på bedrift

OSLO PATENTKONTOR AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs

Fylke

Oslo

Adresse

Holtegata 20, 0259 Oslo / Boks 7007M, 0306 Oslo

Telefon

2100 9000

Epost

mail@oslopatent.no

Webadresse

www.oslopatent.no


Yter strategisk rådgivning for å sikre deg egnet beskyttelse i inn- og utland.

Vi er store nok til å ta alle typer oppdrag, men små nok til å kjenne hver enkelt kunde godt.

Våre medarbeidere har bred kompetanse innen immaterialrett. Selskapet eies av de ansatte.

Dedikert designavdeling med mye spesialkunnskap innen designbeskyttelse.

Spisskompetanse innen piratkopiering og grensekontroll. Våre advokater yter juridisk bistand i konflikter tilknyttet disse feltene.

Vår kundeportal gir god oversikt.