IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS


/link/c063f6a786544cbf8cbb203da013e24c.aspx
Navn på bedrift

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Rogaland Vest-Agder

Adresse

Vågsgata 43,
4306 Sandnes

Markens gate 8,
4611 Kristiansand (Coworx)

Telefon

51 60 51 51

Epost

hamso@patent.no

Webadresse

www.patent.no


Vi tilbyr tjenester vedrørende patent- varemerke- og designsøknader.

Vår stab omfatter personer med erfaring innenfor mikrobiologi, bygningsteknikk, fysikk maskinteknikk, hydroteknikk, geologi, geofysikk, elektronikk og jus. Tilsammen er vi totalt ca. 45 personer.

Vi er et av Norges største byråer når det gjelder utarbeidelse av nye, norske patentsøknader. Vårt internasjonale kontaktnett omfatter samarbeidspartnere i ca. 100 forskjellige land.