IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS


/link/d546af65ebff4c90acbca89a9fda073a.jpg
Navn på bedrift

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Observatorietgt. 1b, postboks 2583 Solli, 0203 Oslo

Telefon

23 01 01 01

Epost

Kontaktperson IPR, advokat/partner Harald Bjelke: hb@bull.no

Webadresse

www.bull.no


Bull & Co er et mellomstort advokatfirma i Oslo, som består av spesialister på de fleste rettsområder. Vi har i over 100 år vært anerkjent for vår bistand knyttet til immaterielle rettigheter (IP). Vi bistår alt fra grundere til store internasjonale foretak i å sikre og forvalte oppfinnelser, kjennetegn og annet vernet materiale på best mulig måte. Vi tilbyr blant annet fastpriser på søknadsprosesser (design og varemerke) i Norge, EU, USA og øvrige land. Bull & Co er med i tre internasjonale allianser av advokatselskaper som dekker til sammen over 140 land. Les mer om Bull og IP-rådgivning her: http://www.bull.no/kompetanse/fagomrader/it-og-immaterialrett/