IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Bryn Aarflot AS


/link/11110e719618454f8ed519f51612b7ab.png
Navn på bedrift

Bryn Aarflot AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Stortingsgata 8

Postboks 449 Sentrum

0104 Oslo

Telefon

469 03 000

Epost

mail@baa.no

Webadresse

www.baa.no


Bryn Aarflot tilbyr teknisk og juridisk rådgivning i hele spekteret av tjenester innenfor IPR vedrørende patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.

Vi identifiserer dine immaterielle verdier og bistår deg aktivt for optimal sikring, beskyttelse, forvaltning, utnyttelse og håndhevelse av din IPR. Vi bidrar til å styrke din konkurranseevne!