IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Grette AS


/link/19c65151c68e4c50b998865ef760bbc1.aspx
Navn på bedrift

Advokatfirmaet Grette AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Filipstad Brygge 2
0114 Oslo

Telefon

22 34 00 00

Epost

firmapost@grette.no

Webadresse

www.grette.no


Grette er et forretningsadvokatfirma med kunnskapsrike, innsiktsfulle og engasjerte
advokater. Alle har en bred og allsidig bakgrunn, men er spesialisert på ulike
områder. Grette tilbyr spisskompetanse på alle sentrale deler av
forretningsjussen. Det legges vekt på personlig service og et tett og
tillitsfullt samarbeid uten formelle barrierer.

Grettes  anerkjente IP-gruppe har langerfaring med prosedyre i patent-, varemerke- og designsaker. Vi bistår med strategisk rådgivning, "freedom-to-operate"-analyser, IP due diligence, arbeidstakeroppfinnelser, IP-transaksjoner, lisensiering og FoU-avtaler i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett.